top of page

Third Executive Committee 2011 - 2012

तेस्रो कार्य  समिति २०११ - २०१२

Highlights in 2011 - 2012

  • Mr Arjun Gurung served as interim President between November 2011 and March 2012

  • Democratic process of elections instituted

 

सन २०११ लाई सम्झिँदा

  • श्री अर्जुन गुरुङले एन.ए.डब्लु को नोवेम्बर २०११ देखी मार्च २०१२ सम्म अन्तरिम अध्यक्षता गर्नु भयो ।

  • चुनावी लोक्तान्त्रिक प्रकृया 2012 मा संस्थापित गरिएको थियो ।

bottom of page